โลกของด้วงกว่าง Dynastinae

ด้วงกว่าง ชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ Dynastinae

วงจรชีวิตของพวกมันก็จะคล้ายกับแมลงปกติเป็นจะตกไข่เป็นตัวอ่อนเปลี่ยนแปลงมาเป็นหนอนและกลายเป็นดักแด้

พวกมันดำเนินชีวิตอยู่ในดินอาหารของพวกมันก็จะเป็นธาตุอาหารจากทางธรมมชาติเช่นพวกซากไม้ผุมูลสัตว์ที่ผสมอยู่ในนั้นตัวหนอนของด้วงกว่างนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ลำตัวถูกใจมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนตัวอ่อนของพวกด้วงกว่างนั้นจะต่างจากแมลงจำพวกอื่นๆเป็นส่วนของหัวที่มีขนาดใหญ่มีฟันกรามหรือเขี้ยวของมันและพวกมันจะมีรูหายใจข้างลำตัวโดยจะมีบ้องทั้งสิ้น 8 บ้อง ปกติแล้วพวกมันจะกินอาหารในดินนิ่งไม่ขยับเขยื้อนเทียวไปเทียวมาระยะของดักแด้ของมันจะอยู่ราว 1 ปี จนกว่าจะโตผุดจากดินเพียงพอมันโตเต็มวัยพวกมันจะแก่ได้เพียงแค่ 2 – 3 เดือนเท่านั้นเอง

พวกด้วงกว่างจะมีลักษณะเด่นพิเศษกว่าพวกแมลงพวกอื่นเพศผู้จะมีขนาดใหญ่มากมีอวัยวะบริเวณส่วนของหัวที่มันผลิออกออกมาจากหัวเช่นเดียวกันกับพวกมันมีเขาอยู่ด้านบนหัวจะมีแบบจำนวนรวมถึงลักษณะที่ต่างกันออกไปตามจำพวกของพวกมัน ส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่ามากไม่น้อยเลยทีเดียวและก็มีเขาที่เล็กเยอะแยะๆหรือบางครั้งก็อาจจะไม่มีเลยพวกด้วงกว่างจะใช้เขาสำหรับในการต่อสู้หรือป้องกันตัวจำนวนมากมันจะสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียแพร่พันธุ์ถึงแม้การต่อสู้ของพวกมันก็ไม่ได้ดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนกับสัตว์บางประเภทที่สู้กันจนตาย

โลกของด้วงคีม Lucanidae

ด้วงคีม ชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ Lucanidae วงจรชีวิตของพวกมันก็ไม่มีความต่างจากแมลงปกติก็จะอย่างกับด้วงกว่างเป็นตกไข่ตัวหนอนและก็เติบโตในซากของไม้ที่ผุถึงแม้พวกมันจะไม่ตกไข่เอาไว้ภายในดินเพราะเหตุว่าระยะเวลาที่เป็นตัวหนอนพวกมันจะหาเลี้ยงปากท้องอาหารตามพวกไม้ที่ผุเห็ดราที่สังกัดตามไม้พวกนั้นระยะของการฟักไข่ก็เป็นเวลายาวนานมากราวด้วงกว่างเป็นใช้เวลาเป็นปีกว่าจะผุดจากดินด้วงคีมโดยธรรมดาจะไม่ก้าวร้าวกับมนุษย์สามารถพบได้ทั่วไปบนโลกขนาดของพวกมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ราว 12 เซนติเมตร

แม้กระนั้นบางชนิดก็มีขนาดแค่เพียง 5 เซนติเมตรเท่านั้นสามารถพบเจอได้ในป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้งตอนภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกหรือพื้นที่มีระบบระเบียบนิเวศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนใหญ่จะพบได้ในช่วงฤดูฝนจะมีมากพวกมันเป็นจำพวกที่หาได้ยากจำนวนมากแล้วเนื่องจากว่าพวกมันใกล้ที่จะสิ้นพันธุ์เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกคราวชาวไทยโดยส่วนมากถูกใจเลี้ยงด้วงคีมเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้โชว์หรือจะเอามาสู้กันกับเพื่อนก็ได้

Author: Melinda Cunningham